בהרכבה עצמית | גדול 80 גרם יחידה

בהרכבה עצמית | מיני 30 גרם יחידה

טעמים מובחרים

מומלצים | מיני 30 גרם יחידה

מומלצים | גדול 80 גרם יחידה

מומלצים | מארז משפחתי | גדול 80 גרם יחידה

טעמים מובחרים

מומלצים | מארז משפחתי | מיני 30 גרם יחידה

טעמים מובחרים

מומלצים | מארז טרופי | מיני 30 גרם יחידה

טעמים טרופיים מובחרים

קיימת אופציה לכמויות יותר גדולות במארז משפחתי \ טעמים מובחרים

 
 

 

 

מומלצים | טעמים מובחרים | מיני 30 גרם יחידה

טעמים מובחרים